«Powrót

Usługi cyfrowe MF – zakończenie projektów infrastrukturalnych

Usługi cyfrowe MF – zakończenie projektów infrastrukturalnych

Usługi cyfrowe MF – zakończenie projektów infrastrukturalnych

Ważne projekty infrastrukturalne: „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych" (KiC) oraz „Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów (IeU)" pomogły wprowadzić polską administrację w XXI wiek, gdzie standardem jest dostarczanie nowoczesnych usług dla obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną. Konferencja pt. „CloudStore MF a dynamika rozwoju cyfrowych usług publicznych resortu finansów", podczas której podsumowano zakończenie obu projektów, odbyła się 19 listopada br. w Ministerstwie Finansów.

Dyrektor Departamentu Strategii Systemów Informatycznych wygłasza prelekcję dotyczącą realizowanych inicjatyw cyfrowych podczas konferencji

MF w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane z zewnątrz dostosowuje swoje usługi, tak aby stały się wygodne, szybkie, bezpieczne i przyjazne dla odbiorców. Oba projekty, zrealizowane przez Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwa Finansów, przyczyniły się do budowy i rozwoju nowoczesnego środowiska teleinformatycznego. Zapewnia ono wysokiej jakości parametry techniczne i bezpieczeństwa oraz rozwój nowoczesnych technologii – Cloud Computing oraz rozwiązań informatycznych, jak CloudStore MF.

Projekty i programy o charakterze biznesowym (e-Podatki, e-Cło, e-Budżet), dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, resort finansów realizuje od 2007 r. Oprócz dostarczania wymiernych korzyści dla obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej pomagają także w uporządkowaniu ogromu informacji, liczb i danych, które charakteryzują świat epoki informacyjnej.

Konferencja kończąca realizację projektów KiC i IeU z udziałem przedstawicieli centralnych urzędów państwowych i innych instytucji publicznych była okazją do prezentacji osiągniętych efektów oraz podzielenia się doświadczeniami z realizacji.

W ramach projektu KiC wybudowano Centrum Przetwarzania Danych MF (CPD MF), wyposażono go w sprzęt teleinformatyczny oraz skonsolidowano i zmigrowano do CPD MF systemy informatyczne resortu finansów. Natomiast projekt IeU polegał m.in. na dostosowaniu usług transmisji danych resortu finansów, wdrożeniu centralnego systemu bezpieczeństwa oraz systemów monitorowania i zarządzania dostępem. Uzyskano dzięki temu bezpieczne, wydajne i elastyczne środowisko dla funkcjonowania e-usług.

Zobacz galerię zdjęć z konferencji.

Pliki do pobrania

«Powrót