«Powrót

Przekazanie części środków z OFE do ZUS zakończone sukcesem

Przekazanie części środków z OFE do ZUS zakończone sukcesem

Przekazanie części środków z OFE do ZUS zakończone sukcesem

Ministrowie finansów oraz pracy i polityki społecznej Mateusz Szczurek i Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezes ZUS Zbigniew Derdziuk podczas konferencji prasowej na temat przeniesienia środków z OFE do ZUS, za stołem prezydialnym.

Ministrowie finansów oraz pracy i polityki społecznej: Mateusz Szczurek i Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Zbigniewem Derdziukiem poinformowali 3 lutego 2014 r. podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów o sukcesie przeniesienia 51,5% środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) do ZUS.

Aktywa o wartości 153.151,2 mln zł przekazano zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Wartość nominalna przekazanych papierów wartościowych wyniosła łącznie 146.054,2 mln zł, z czego:
- 130.187,6 mln zł stanowiły skarbowe papiery wartościowe,
- 15.614,2 mln zł stanowiły obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, gwarantowane przez Skarb Państwa,
- 252,5 mln zł stanowiły inne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane przez Skarb Państwa.

OFE przekazały również do ZUS środki pieniężne o wartości 1.862,2 mln zł.

Zgodnie z zapisami ustawy, skarbowe papiery wartościowe nabywane są przez Skarb Państwa, co umożliwia ich umorzenie, a pozostałe aktywa podlegają przekazaniu do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Umorzenie skarbowych papierów wartościowych, nabytych od ZUS przez Ministra Finansów, reprezentującego Skarb Państwa, pozwoli obniżyć dług publiczny według wartości nominalnej o 130.187,6 mln zł, czyli o ok. 7,6% w relacji do PKB oraz obniżyć dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (według definicji UE) o 145.801,7 mln zł, czyli ok. 8,5% PKB.

Uwzględniając wpływ przekazania części aktywów OFE do ZUS oraz pozostałych elementów zmian w systemie emerytalnym (w tym mechanizmu dobrowolności oraz „suwaka bezpieczeństwa"), zmiany w systemie emerytalnym doprowadzą do obniżenia państwowego długu publicznego o ponad 8%, a długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (według definicji UE) o ponad 9% PKB.
Szczegółowy wykaz papierów wartościowych przekazanych przez OFE do ZUS:

Seria

ISIN

Wartość nominalna

Wartość nominalna serii po umorzeniu

Obligacje skarbowe

PS0414

PL0000105433

573 526 000,00

19 506 705 000,00

OK0714

PL0000107009

301 000 000,00

9 986 368 000,00

WZ0115

PL0000106480

1 659 611 000,00

20 762 721 000,00

PS0415

PL0000105953

2 399 143 000,00

26 924 859 000,00

OK0715

PL0000107405

960 610 000,00

10 296 873 000,00

DS1015

PL0000103602

1 764 103 000,00

25 369 533 000,00

OK0116

PL0000107587

1 285 931 000,00

25 036 609 000,00

PS0416

PL0000106340

3 480 499 000,00

22 307 598 000,00

OK0716

PL0000107926

19 990 000,00

3 354 710 000,00

IZ0816*

PL0000103529

8 438 530 000,00

3 689 149 000,00

PS1016

PL0000106795

5 036 658 000,00

18 445 260 000,00

WZ0117

PL0000106936

5 735 463 000,00

19 207 523 000,00

PS0417

PL0000107058

3 715 977 000,00

16 382 096 000,00

DS1017

PL0000104543

3 449 541 000,00

22 953 390 000,00

WZ0118

PL0000104717

6 097 421 000,00

20 874 222 000,00

PS0418

PL0000107314

14 948 910 000,00

19 936 294 000,00

PS0718

PL0000107595

9 469 465 000,00

15 254 235 000,00

WZ0119

PL0000107603

3 156 224 000,00

2 501 685 000,00

DS1019

PL0000105441

7 168 446 000,00

18 753 085 000,00

DS1020

PL0000106126

5 343 727 000,00

18 026 415 000,00

WZ0121

PL0000106068

6 414 723 000,00

21 153 350 000,00

DS1021

PL0000106670

5 666 798 000,00

16 181 628 000,00

WS0922

PL0000102646

3 454 595 000,00

22 580 404 000,00

IZ0823**

PL0000105359

9 836 427 000,00

2 623 100 000,00

DS1023

PL0000107264

8 618 543 000,00

19 394 903 000,00

WZ0124

PL0000107454

4 765 953 000,00

6 853 642 000,00

WS0428

PL0000107611

55 329 000,00

97 612 000,00

WS0429

PL0000105391

2 175 540 000,00

8 529 338 000,00

WS0437

PL0000104857

140 696 000,00

1 246 504 000,00

EUR150119***

XS0874841066

25 000 000,00

1 675 000 000,00

Obligacje emitowane przez BGK gwarantowane przez SP

IPS1014

PL0000500013

3 894 510 000,00

nie dotyczy

IDS1018

PL0000500021

8 818 661 000,00

nie dotyczy

IDS1022

PL0000500070

2 901 000 000,00

nie dotyczy

Inne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane przez SP

PKP0914

BRAK

252 500 000,00

nie dotyczy

*) W tabeli podano wartość niezindeksowaną. Wartość zindeksowana umorzonych obligacji wynosi 10.818.364.230,60 zł, a obligacji pozostających w zadłużeniu 4.729.562.800,98 zł.

**) W tabeli podano wartość niezindeksowaną. Wartość zindeksowana umorzonych obligacji wynosi 11.404.845.285,15 zł, a obligacji pozostających w zadłużeniu 3.041.353.295,00 zł.

***) Wartość nominalna podana w euro.


«Powrót