«Powrót

Wicepremier, minister finansów Jacek Rostowski na posiedzeniu Rady ECOFIN 5.03.2013 r.

Wicepremier, minister finansów Jacek Rostowski na posiedzeniu Rady ECOFIN 5.03.2013 r.

Wicepremier, minister finansów Jacek Rostowski na posiedzeniu Rady ECOFIN 5.03.2013 r.

W trakcie posiedzenia Rady ECOFIN ministrowie finansów zapoznają się z informacją Komisji Europejskiej (KE) dotyczącą zimowych prognoz gospodarczych dla strefy euro i całej UE. Prognozy te obejmują kwestie wzrostu gospodarczego, inflacji, zatrudnienia i finansów publicznych w latach 2012-2014. W przypadku Polski, jeśli w wiosennych prognozach gospodarczych potwierdzą się dane dotyczące wielkości deficytu, KE przyjmie rekomendację w sprawie zniesienia procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. Zgodnie z nałożoną w 2009 r. procedurą, Polska powinna obniżyć ubiegłoroczny deficyt do poziomu 3 proc. PKB. KE potwierdza jednak, że zgodnie z zasadami zreformowanego Paktu Stabilności i Wzrostu zniesienie procedury jest także możliwe dzięki uwzględnieniu kosztów reformy emerytalnej przy deficycie nieco wyższym niż 3 proc. PKB. Decyzje w tej sprawie zapadną po publikacji wiosennych prognoz (na początku maja br.).

Ponadto ministrowie podejmą decyzję w odniesieniu do wstępnego porozumienia, jakie udało się osiągnąć z Parlamentem Europejskim (PE) ws. zmienionych zasad dot. wymogów kapitałowych (CRDIV) oraz zapoznają się z informacją prezydencji irlandzkiej dot. osiągnięcia porozumienia z PE ws. wzmocnienia zarządzania gospodarczego w strefie euro (tzw. dwupak).

W trakcie posiedzenia Rady zostaną także przyjęte konkluzje ws. jakości wydatków publicznych oraz wytyczne dotyczące wprowadzenia mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa w VAT. Mechanizm ten ma polegać na znaczącym przyspieszeniu procedury przyznania derogacji (w szczególności w zakresie możliwości zastosowania zasady odwrotnego obciążenia), w przypadku pojawienia się nagłych i znaczących oszustw w VAT.

Ministrowie przeprowadzą także dyskusję w sprawie ściślejszej integracji w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), która stanowi element prac nad reformą UGW, zgodnie z planem działania przyjętym przez przywódców państw i rządów w grudniu 2012 r. Zakłada on przeprowadzenie w pierwszej połowie 2013 r. konsultacji z państwami członkowskimi UE z zamiarem wypracowania przez Przewodniczącego Rady Europejskiej, we współpracy z Przewodniczącym KE, możliwych środków i harmonogramu działań dotyczących koordynacji ex-ante reform krajowych, społecznego wymiaru UGW, w tym dialogu społecznego, wykonalności i warunków wzajemnie uzgodnionych umów na rzecz konkurencyjności i wzrostu gospodarczego oraz mechanizmów solidarnościowych służących wzmocnieniu wysiłków podejmowanych przez państwa członkowskie w ramach ww. umów. Propozycje środków i harmonogram dalszych działań w ww. obszarach zostaną przedstawione do akceptacji podczas Rady Europejskiej w czerwcu 2013 r.
 

«Powrót