Artur Radziwiłł pełnomocnikiem rządu ds. wspierania reform na Ukrainie

Artur Radziwiłł pełnomocnikiem rządu ds. wspierania reform na Ukrainie

Artur Radziwiłł pełnomocnikiem rządu ds. wspierania reform na Ukrainie

Podsekretarz Stanu w MF Artur Radziwiłł

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Artur Radziwiłł będzie pełnomocnikiem Rady Ministrów do spraw wspierania reform na Ukrainiepoinformował minister finansów Mateusz Szczurek.

Pełnomocnik będzie umiejscowiony w Ministerstwie Finansów z uwagi na fakt, iż stabilność i bezpieczeństwo Ukrainy są obecnie w dużej mierze uwarunkowane jej sytuacją ekonomiczno-finansową i postępami w integracji europejskiej. To z kolei jest uzależnione od sukcesów w reformowaniu gospodarki. Zadaniem Pełnomocnika będzie identyfikacja priorytetów i potrzeb w bezpośrednim dialogu ze stroną ukraińską.

- Ministerstwo jest zaangażowane w realizację projektów wspólnie z naszymi ukraińskimi partnerami. Aktywne są inne ministerstwa, instytucje publiczne. Pomaga oczywiście sektor pozarządowy, tutaj bardzo aktywny. Celem pełnomocnika jest skoordynowanie wszystkich tych działań i nakierowanie w jak najbardziej efektywny sposób na oczekiwania, na realne potrzeby reformatorskiego rządu w Kijowie – podkreślił minister Radziwiłł.

Jak zapowiedział wspólnie z rządem w Kijowie prowadzone są rozmowy o wykorzystaniu finansowego wsparcia udzielonego przez Polskę.