Minister Finansów zaprasza przedsiębiorców do dyskusji

Minister Finansów zaprasza przedsiębiorców do dyskusji

Minister Finansów zaprasza przedsiębiorców do dyskusji

Optymalne wsparcie i ochrona uczciwych podatników, szybka i wiarygodna informacja podatkowa, nowy model kontroli podatkowej  i aktywniejsze zwalczanie oszustw to główne tematy spotkania ministra finansów z szefami największych organizacji  zrzeszających przedsiębiorców w Polsce.

W poniedziałek 9 marca br. w godz. 11.00-13.00 w Ministerstwie Finansów odbędzie się dyskusja pt. „Kierunki reformy administracji podatkowej a ochrona legalnej działalności gospodarczej". Udział w spotkaniu potwierdzili liderzy największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców i podatników: Ryszard Petru – Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, prof. Andrzej Blikle - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im. A. Smitha. Do dyskusji zaproszono również przedstawicieli Organizacji Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Krajowej Izby Gospodarczej, oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Gospodarzami spotkania będą: Mateusz Szczurek - minister finansów, Janusz Cichoń – sekretarz stanu oraz Jacek Kapica -  podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Spotkanie ma być pierwszym krokiem do stworzenia platformy umożliwiającej merytoryczną dyskusję z liderami wiodących organizacji zrzeszających przedsiębiorców na tematy dotyczące relacji z Administracją Podatkową.

Podczas spotkania przedstawione zostaną planowane kierunki zmian w funkcjonowaniu administracji Podatkowej. Zaprezentowane zostaną  główne elementy nowego systemu obsługi i wsparcia podatników, w tym projekt wzmocnienia Krajowej Informacji Podatkowej, utworzenie centrów obsługi, powołanie asystentów podatnika (wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ciągu pierwszych 18 miesięcy od jej zarejestrowania) , zmiany  w wyspecjalizowanych  urzędach skarbowych oraz nowe podejście do kontroli podatkowej, jej przebiegu i standardów.

Spotkanie w Ministerstwie Finansów będzie transmitowane on-line w Internecie (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).