«Powrót

Podsumowanie pierwszej kadencji Komisji Nadzoru Audytowego

Podsumowanie pierwszej kadencji Komisji Nadzoru Audytowego

Podsumowanie pierwszej kadencji Komisji Nadzoru Audytowego

Uczestnicy spotkania po posiedzeniu Komisji Nadzoru Audytowego

Pierwsza 4-letnia kadencja (2009-2013) Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) upływa 1 lipca br. KNA jest kolegialnym organem administracji publicznej, który sprawuje nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz działalnością samorządu biegłych rewidentów (Krajowa Izba Biegłych Rewidentów). Podczas pierwszej kadencji odbyły się 83 posiedzenia plenarne KNA, podczas których podjęto 745 uchwał dotyczących nadzoru publicznego, zapewniających wysoką jakość rewizji finansowej.

Sprawozdanie z I kadencji KNA
jest dostępne w dziale Komisja Nadzoru Audytowego / Posiedzenia.

Po ostatnim posiedzeniu Komisji 21 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie z udziałem obecnych i byłych członków KNA, w tym byłych przewodniczących: prof. dr hab. Elżbiety Chojny-Duch, Dariusza Daniluka, Wiesława Szczuki oraz Mirosława Sekuły. Podczas spotkania sekretarz stanu w MF, przewodniczący KNA Janusz Cichoń wręczył osobom wchodzącym w skład pierwszej kadencji Komisji podziękowania od wicepremiera, ministra finansów Jacka Rostowskiego. Zebrani rozmawiali również o funkcjonowaniu i perspektywach rozwoju systemu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi w Polsce.
 

Link do galerii zdjęć z posiedzenia.

«Powrót