Premier Kopacz i minister Szczurek z wizytą na Ukrainie

Premier Kopacz i minister Szczurek z wizytą na Ukrainie

Premier Kopacz i minister Szczurek z wizytą na Ukrainie

Zapowiedź polskiej pomocy finansowej dla Ukrainy w formie kredytu oraz ściślejsza współpraca między ministerstwami finansów obu krajów, m.in. w dziedzinie polityki finansowej i budżetowej, walki z korupcją i praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu to ustalenia, do których doszło w trakcie wizyty państwowej premier Ewy Kopacz w Kijowie 19 stycznia br.

Podczas wizyty minister finansów Mateusz Szczurek oraz jego ukraińska odpowiedniczka Natalie Jaresko podpisali „Deklarację o współpracy w obszarze finansów między Ministerstwem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Ukrainy". Ma ona pogłębić wzajemne relacje i współpracę między ministerstwami oraz służbami celnymi i podatkowymi. Ministrowie podkreślili, że efektywny system finansów publicznych jest podstawą funkcjonowania współczesnych państw, a współpraca pomiędzy stronami w tym obszarze przyczyni się do wzmacniania stabilności obu krajów i poprawy bezpieczeństwa w całym regionie. Będzie ona także pomagała sprostać wyzwaniom związanym ze stowarzyszeniem Ukrainy z Unią Europejską. Na jej bazie nastąpi zacieśnienie współpracy technicznej, w szczególności w następujących obszarach: systemu finansów publicznych, formułowania i realizacji polityki finansowej i budżetowej, walki z korupcją, praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu oraz poboru podatków i ceł. Pomoc ta będzie stanowiła element szerszej współpracy polsko-ukraińskiej realizowanej w ramach priorytetów polskiej współpracy rozwojowej.

W trakcie wizyty Polska zaoferowała Ukrainie kredyt do 100 mln euro. Jego warunki zostaną wypracowane między ministrami finansów. Przyjmie on postać pomocy wiązanej, zgodnie z zasadami OECD, na realizację priorytetowych dla Ukrainy reform w zakresie modernizacji państwa i jego zbliżania do Unii Europejskiej. Udzielenie takiego kredytu na mocy stosownej umowy międzyrządowej stworzy także możliwości dla polskich przedsiębiorców do udziału w realizacji projektów na Ukrainie. Kredyt ten wpisuje się w podejmowane obecnie działania na forum międzynarodowym, zmierzające do zapewnienia Ukrainie dodatkowego finansowania w bieżącym roku. Jest ono niezbędne jako uzupełnienie już dostępnych środków w ramach programów wsparcia ze strony UE i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.