Serwisy Ministerstwa Finansów wśród najbardziej dostępnych stron internetowych dla niepełnosprawnych

Serwisy Ministerstwa Finansów wśród najbardziej dostępnych stron internetowych dla niepełnosprawnych

Serwisy Ministerstwa Finansów wśród najbardziej dostępnych stron internetowych dla niepełnosprawnych

Serwisy Ministerstwa Finansów wśród najbardziej dostępnych stron internetowych dla niepełnosprawnych

Strony www.finanse.mf.gov.pl oraz www.mf.gov.pl zajęły odpowiednio 2 i 3 miejsce w zestawieniu 114 stron internetowych administracji i instytucji publicznych badanych pod kątem dostępności dla użytkowników niepełnosprawnych.  

Eksperci przeciwdziałającej wykluczeniu cyfrowemu Fundacji Widzialni oraz użytkownicy niewidomi, niedowidzący i głusi przebadali m.in. strony Sejmu, Senatu, Prezydenta, Kancelarii Premiera, Sądu Najwyższego, a także 18 ministerstw i 90 stron instytucji im podległych. Serwisy oceniano według podstawowych kryteriów, mających największy wpływ na funkcjonowanie stron www i odbiór treści, takich jak kontrast, nagłówki, tytuł strony, sens linków, mapa strony, obsługa za pomocą klawiatury czy działanie wyszukiwarek. W tych elementach wyżej od stron Ministerstwa Finansów oceniono tylko Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Dokładamy starań o to, aby nasze strony były dostępne dla osób niepełnosprawnych, stąd niezmiernie cieszymy się, że specjaliści docenili nasze zaangażowanie – powiedziała Kaja Zalewska, koordynator w Biurze Ministra. – Mamy jednak świadomość, że dostosowanie stron internetowych do potrzeb różnych grup użytkowników wymaga ciągłej uwagi i udoskonalania serwisów. Dlatego planujemy dalszą poprawę ich użyteczności dzięki szkoleniom technicznym i redakcyjnym dla pracowników publikujących informacje na naszych stronach.

Zestawienie stanu dostępności wybranych stron internetowych administracji i instytucji realizujących zadania publiczne zostało przeprowadzone w rok po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Przepisy te oparto o międzynarodowe standardy dostępności Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

Więcej informacji oraz pełna wersja raportu z badania są dostępne na stronie www Fundacji Widzialni (link otwiera okno w innym serwisie).