«Powrót

CbC – najczęściej zadawane pytania (edycja 2)

CbC – najczęściej zadawane pytania (edycja 2)

CbC – najczęściej zadawane pytania (edycja 2)

Grafika przedstawiająca mapę świata na której jest widoczny napis CBC Raportowanie według krajów Country-by-Country Reporting

  • Publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania Country-by-Country.
  • Raportowanie Country- by-Country ma wyposażyć administracje podatkowe w wyspecjalizowane narzędzie służące do oceny ryzyka związanego z cenami transferowymi.
  • Mechanizm ten ma za zadanie podnieść skuteczność zwalczania nadużyć podatkowych prowadzących do transferu zysków do innych jurysdykcji, w tym do rajów podatkowych.

Idea wprowadzenia raportowania Country-by-Country
Państwa należące do OECD i G20 zobowiązały się do implementacji mechanizmu raportowania według krajów (ang. Country-by-Country Reporting, CBC). Działania podjęte przez OECD znalazły poparcie także na forum Unii Europejskiej, w efekcie czego wydana została odpowiednia dyrektywa Rady UE zobowiązująca państwa członkowskie do implementacji tego rozwiązania.

Celem wprowadzenia raportowania CBC jest wyposażenie administracji podatkowej w wyspecjalizowane narzędzie służące do oceny ryzyka związanego z cenami transferowymi. Mechanizm ten ma za zadanie podnieść skuteczność zwalczania nadużyć podatkowych prowadzących do transferu zysków do innych jurysdykcji, w tym do rajów podatkowych.

W wyniku wprowadzenia raportowania Country-by-Country duże międzynarodowe grupy kapitałowe będą zobowiązane do udostępnienia administracji podatkowej m.in. informacji o:

  • wielkości prowadzonej działalności (wielkości aktywów, kapitału zakładowego, liczby zatrudnionych osób),
  • wielkości zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat), zapłaconego (i należnego) podatku,
  • miejsc prowadzenia działalności oraz przedmiotu tej działalności.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników
By zapewnić podatnikom jak największą pewność prawną w procesie wdrażania tego mechanizmu, przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące raportowania Country-by-Country (plik pdf 336 KB)

«Powrót