«Powrót

ECOFIN o zmianach podatkowych

ECOFIN o zmianach podatkowych

ECOFIN o zmianach podatkowych

  • Rada przyjęła dyrektywę ws. zasad rozstrzygania sporów podatkowych między państwami członkowskimi.
  • KE przedstawiła propozycje legislacyjne, które mają ułatwić walkę z wyłudzaniem podatku VAT w UE.
  • W posiedzeniu ECOFIN, które odbyło się 10.10.2017 r. uczestniczył wiceminister finansów Piotr Nowak.

Rozstrzyganie sporów ws. podwójnego opodatkowania
Rada przyjęła dyrektywę w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów, które dotyczą podwójnego opodatkowania w UE. Określa ona zasady rozstrzygania sporów podatkowych między państwami członkowskimi, które działają na podstawie interpretacji i stosowania porozumień o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polska poparła rozwiązania, których skutkiem będzie zwiększenie pewności prawa dla inwestorów. Dzięki nim spory między państwami członkowskimi będą rozwiązywane szybciej i efektywniej.

Opodatkowanie sektora cyfrowego
Komisja Europejska przedstawiła kierunki działań, które zmierzają do rozwiązania problemu niepłacenia podatków przez firmy działające na rynku elektronicznym. Polska popiera rozwiązania, które mają zapewnić, że firmy będą płaciły podatki w państwie, gdzie wypracowują zyski. Tego rodzaju zmiany powinny być wprowadzone na poziomie globalnym, np. w ramach OECD. Jeżeli nie będzie to możliwe szybko, UE powinna wypracować własne rozwiązanie. Jednak nie powinno być to realizowane w ramach dyskutowanych wcześniej projektów legislacyjnych, które dotyczą podstaw opodatkowania przedsiębiorstw. Te projekty, z uwagi na ich skomplikowanie oraz wątpliwości dotyczące suwerenności podatkowej państw członkowskich, nie zostaną przyjęte w bliskiej perspektywie, a walka z optymalizacją podatkową musi przynieść szybko wymierne rezultaty.

Walka z wyłudzeniami VAT
KE przedstawiła propozycje legislacyjne dot. systemu VAT w kontekście opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Mają one ułatwić walkę z transgranicznymi oszustwami związanymi z wyłudzaniem podatku VAT w UE. Polska popiera działania, które zmierzają do usprawnienia systemu VAT, tak aby był on prostszy w stosowaniu i skutecznie zabezpieczony przed oszustwami oraz aby sprzyjał przedsiębiorcom i zachęcał ich do udziału we wspólnym rynku.

Pozostałe uzgodnienia
Rada przyjęła konkluzje w sprawie finansowych aspektów zmiany klimatu, które będą stanowić mandat dla UE na zbliżające się negocjacje klimatyczne w ramach konferencji klimatycznej (COP23) w Bonn. Uzgodniono także stanowisko UE na spotkanie G20 ministrów finansów i prezesów banków centralnych oraz doroczne spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie w dn. 12-15 października br.

KE przedstawiła również wnioski z przebiegu Semestru Europejskiego 2017, czyli cyklu koordynacji polityk gospodarczych i budżetowych państw członkowskich UE.
 

«Powrót