«Powrót

Formularz CBC-P dot. informacji o grupie podmiotów dostępny na e-PUAP

Formularz CBC-P dot. informacji o grupie podmiotów dostępny na e-PUAP

Formularz CBC-P dot. informacji o grupie podmiotów dostępny na e-PUAP

  • Na platformie ePUAP opublikowano wzór dokumentu CBC-P.
  • To formularz przeznaczony dla jednostek, które wchodzą w skład grupy podmiotów.
  • Trwają prace nad interaktywną wersją dokumentu.

Wzór dokumentu CBC-P jest dostępny w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

jako Wzór nr 2017/10/09/4487: CBC-P(1) POWIADOMIENIE W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PRZEKAZANIA INFORMACJI O GRUPIE PODMIOTÓW.

Ostateczna wersja wzoru formularza (w formacie XSD) wraz z dokumentem, który zawiera opis elementów wzoru CBC-P, jest również dostępna na stronie finanse.mf.gov.pl w zakładce Automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych (link otwiera nowe okno w inym serwisie). Formularz będzie można składać od 19 października 2017 r.

Czym jest formularz CBC-P

Formularz CBC-P służy jednostkom wchodzącym w skład grupy podmiotów do przekazywania powiadomienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (m.in. o tym, czy są jednostkami dominującymi, wyznaczonymi albo innymi jednostkami, które składają informację o grupie podmiotów oraz o państwie lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów – art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami).

Ważne

Przypominamy, że powiadomienie CBC-P może być przygotowane oraz przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jako plik w formacie XML za pośrednictwem systemu e-Deklaracje LUB w formie pisemnej na adres:

Ministerstwo Finansów

Departament Poboru Podatków
ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Informujemy też, że trwają prace nad przygotowaniem formularza interaktywnego CBC-P. O jego dostępności na stronie e-Deklaracje na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w innym serwisie) poinformujemy w kolejnym komunikacie.

«Powrót