«Powrót

KNA o etyce w działalności biegłych rewidentów

KNA o etyce w działalności biegłych rewidentów

KNA o etyce w działalności biegłych rewidentów

Komisja Nadzoru Audytowego zwraca uwagę na ryzyka etyczne powstające po stronie podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów, w przypadku gdy ich wybór na biegłego do spraw szczególnych odbył się bez pisemnej zgody wnioskodawców (akcjonariuszy mniejszościowych) oraz wskazuje minimalne zabezpieczenia redukujące ryzyka etyczne do akceptowalnego poziomu.

Pełna treść komunikatu KNA z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zagrożeń etycznych związanych z działaniem przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych jako rewident do spraw szczególnych, przyjętego uchwałą nr 91/2014 z dnia 12 marca 2014 r., znajduje się na stronie internetowej BIP MF Działalność / Ciała kolegialne / KNA w zakładce Komunikaty.
 

«Powrót