«Powrót

Komunikat Ministerstwa Finansów

Komunikat Ministerstwa Finansów

Komunikat Ministerstwa Finansów

W związku z pojawiającymi się publikacjami dotyczącymi rzekomego ograniczenia przez służby skarbowe ścigania tzw. „słupów", czyli fikcyjnych płatników VAT, kierownictwo administracji skarbowej zleciło szczególną staranność dotyczącą wdrażania opisywanej w mediach instrukcji wewnętrznej MF.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że intencją wszystkich prowadzonych obecnie prac nad uszczelnianiem systemu podatkowego jest wyeliminowanie możliwości działania karuzel VAT oraz nieuczciwych podmiotów. W walce z oszustami nie chodzi tylko o wpływy podatkowe. Naczelnymi zasadami są uczciwość, stworzenie równych szans działania dla przedsiębiorców oraz brak tolerancji dla przestępstw skarbowych. Jednocześnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad kodeksem dobrych praktyk w postępowaniach kontrolnych, które będą stanowić zbiór wytycznych służących zabezpieczeniu praw uczciwych podatników.

 

«Powrót