«Powrót

Konferencja na temat komitetów audytu (10.01.2013 r.)

Konferencja na temat komitetów audytu (10.01.2013 r.)

Konferencja na temat komitetów audytu (10.01.2013 r.)

Ministerstwo Finansów informuje, że 10 stycznia 2013 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Komitety audytu: kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości finansowej i audytu", organizowana przez Komisję Nadzoru Audytowego we współpracy z Bankiem Światowym.

Konferencja ma podkreślić kluczową rolę komitetów audytu w zapewnieniu aktualnych i wiarygodnych informacji dotyczących kondycji finansowej spółek, co jest niezbędnym czynnikiem prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Podczas paneli dyskusyjnych zostaną poruszone praktyczne aspekty funkcjonowania komitetów audytu i stojące przez nimi wyzwania w skali krajowej i międzynarodowej. Wystąpienia wygłoszą specjaliści reprezentujący m.in. komitety audytu, zarządy spółek, inwestorów, krajowe organy nadzoru publicznego oraz europejskie władze publiczne, tj. Komisję Europejską i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Adresatami konferencji są przede wszystkim członkowie komitetów audytu oraz pozostali członkowie rad nadzorczych i zarządów współpracujących z komitetami audytu, przedstawiciele inwestorów instytucjonalnych, a także biegli rewidenci. W uroczystości otwarcia konferencji weźmie udział podsekretarz stanu w MF, przewodniczący Komisji Nadzoru Audytowego Mirosław Sekuła.

                                                                           ***
Komisja Nadzoru Audytowego (KNA), której członków powołuje Minister Finansów, sprawuje w Polsce od 2009 r. nadzór nad firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami oraz ich samorządem – Krajową Izbą Biegłych Rewidentów. Obsługę Komisji zapewnia Departament Rachunkowości MF. Zadaniem KNA jest również poszerzanie wiedzy organów nadzorczych spółek nt. zasad współpracy i kształtowania wzajemnych relacji z biegłym rewidentem. Chodzi o zwiększenie wiarygodności informacji finansowych przedstawianych w sprawozdaniach finansowych oraz wzmocnienie efektywności nadzoru korporacyjnego.

Więcej informacji w Programie konferencji
Formularz zgłoszeniowy na konferencję

 

«Powrót