«Powrót

Nowa wersja robocza FAT-1

Nowa wersja robocza FAT-1

Nowa wersja robocza FAT-1

Na stronie finanse.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie) jest dostępna najnowsza wersja robocza formularza FAT-1 w formacie XSD. Jest on także zamieszczony w środowisku testów zewnętrznych e-Deklaracji wraz z dokumentem, który zawiera opis elementów formularza FAT-1. Ministerstwo Finansów pracuje też nad wersją interaktywną formularza i planuje go udostępnić w II połowie czerwca 2016 r.

Formularz FAT-1 będzie wykorzystywany przez polskie instytucje finansowe do składania informacji, przewidzianych w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Ponieważ pojawiają się nowe zapytania od instytucji finansowych o interaktywny formularz dla FATCA, Ministerstwo Finansów informuje, że rozpocznie pilne prace nad jego przygotowaniem. Publikację interaktywnej wersji formularza FAT-1 przewiduje się na drugą połowę czerwca br.

Jednocześnie przypominamy, że informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych będą przygotowywane oraz przekazywane wyłącznie środkami komunikacji elektronicznej, jako plik w formacie XML za pomocą bramki e-Deklaracje.

Dlatego prosimy o monitorowanie zamieszczanych tam informacji dot. FAT-1. O publikacji ostatecznej wersji formularza poinformujemy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MF (www.mf.gov.pl).

«Powrót