«Powrót

Nowelizacja Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7

Nowelizacja Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7

Nowelizacja Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) na posiedzeniu 15 grudnia 2015 r. podjął uchwałę przyjmującą nowelizację Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja". Celem Nowelizacji KSR Nr 7 było dostosowanie jego zapisów do zmienionych przepisów ustawy o rachunkowości ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz. 1333).

Dodatkowe informacje dotyczące nowelizacji znajduje się w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości.

«Powrót