«Powrót

Polska zakończyła ratyfikację Konwencji MLI

Polska zakończyła ratyfikację Konwencji MLI

Polska zakończyła ratyfikację Konwencji MLI

  • 23 stycznia 2018 r. Polska złożyła do OECD dokument potwierdzający ratyfikację Konwencji MLI.
  • Polska jest czwartym państwem, które zakończyło wewnętrzne procedury ratyfikacyjne.

Podpisana 7 czerwca 2017 r. Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (Multilateral convention to implement tax treaty-related measures to prevent base erosion and profit shifting; dalej: Konwencja) pozwala na jednorazowe zmodyfikowanie sieci istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania poprzez implementację przepisów wypracowanych w ramach realizowanego przez OECD/G20 programu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Konwencja stanowi instrument umożliwiający skuteczniejsze przeciwdziałanie agresywnym optymalizacjom podatkowym na skalę międzynarodową.

Konwencję podpisało już 78 jurysdykcji, a kolejne 6 państw zgłosiło chęć przystąpienia do niej w najbliższym czasie. Aktualna lista sygnatariuszy Konwencji dostępna jest na stronie OECD (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Aby Konwencja weszła w życie wymagana jest jej ratyfikacja przez pięciu sygnatariuszy. Natomiast aby Konwencja zmieniła konkretną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, musi być ratyfikowana przez obie strony umowy.

«Powrót