«Powrót

Spotkanie nt. unijnych procedur dla małych przedsiębiorstw

Spotkanie nt. unijnych procedur dla małych przedsiębiorstw

Spotkanie nt. unijnych procedur dla małych przedsiębiorstw

Ministerstwo Finansów oraz Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu we współpracy z Komisją Europejską zorganizowały seminarium dotyczące przeglądu pakietu środków upraszczających na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które są zawarte w dyrektywie VAT-owskiej. W spotkaniu pt. „Przegląd procedur szczególnych dla małych przedsiębiorstw w ramach dyrektywy 2006/112/WE", które odbyło się 20-22 marca 2017 r. we Wrocławiu, wzięli udział przedstawiciele administracji podatkowych państw członkowskich UE, środowiska akademickiego i biznesu.

Seminarium, zorganizowane w ramach Programu Komisji Europejskiej Fiscalis 2020 w formie warsztatów, miało za zadanie wsparcie Komisji w przygotowywaniu kompleksowego pakietu środków upraszczających na rzecz MŚP. Chodzi o utworzenie otoczenia, które sprzyja rozwojowi MŚP i jest korzystne dla handlu transgranicznego. Potrzeba takich prac wynika z nowej Strategii Jednolitego Rynku, powtórzonej w przedstawionym przez Komisję Planie działania w zakresie VAT (VAT Action Plan). MŚP ponoszą bowiem proporcjonalnie wyższe koszty przestrzegania przepisów w zakresie VAT niż duże przedsiębiorstwa, ze względu na złożoność i rozdrobnienie unijnego systemu VAT.

Uczestnicy dokonali przeglądu przepisów ujętych w dyrektywie VAT dotyczących MŚP. Szczególny nacisk położyli na procedury szczególne dla tej grupy przedsiębiorców oraz takim uproszczeniom administracyjnym w zakresie wypełniania ich obowiązków podatkowych, które są możliwe do zastosowania.

Wyniki warsztatów będą stanowić dodatkowy element studium przeprowadzanego przez Komisję Europejską w zakresie przyszłych uproszczeń dla MŚP w Dyrektywie VAT. Pakiet tych uproszczeń ma zostać przedstawiony przez Komisję jeszcze w tym roku.

«Powrót