«Powrót

Środki na 500+ zabezpieczone

Środki na 500+ zabezpieczone

Środki na 500+ zabezpieczone

Ministerstwo Finansów potwierdza, że środki na realizację programu 500+ zostały w pełni zabezpieczone w tegorocznym budżecie. W związku z tym nie ma zagrożeń dla wprowadzenia projektu w życie. 

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci został 28 stycznia 2016 r. przyjęty przez Komitet Rady Ministrów i zostanie przekazany pod obrady Rady Ministrów. Start programu planowany jest w drugim kwartale bieżącego roku.

«Powrót