«Powrót

Stan środków walutowych w czerwcu 2016 r.

Stan środków walutowych w czerwcu 2016 r.

Stan środków walutowych w czerwcu 2016 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w czerwcu 2016 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 73,1 mln EUR (321,6 mln PLN),
     
  • odsetki – równowartość 152,5 mln EUR (675,7 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec czerwca 2016 r. wyniósł łącznie 7.174,7 mln EUR (31.751,8 mln PLN).

«Powrót