«Powrót

Stan środków walutowych w grudniu 2015 r.

Stan środków walutowych w grudniu 2015 r.

Stan środków walutowych w grudniu 2015 r.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w grudniu 2015 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 103,2 mln EUR (447,0 mln PLN),
     
  • odsetki – równowartość 17,4 mln EUR (75,2 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec grudnia 2015 r. wyniósł łącznie 3.201,6 mln EUR (13.643,5 mln PLN).

«Powrót