«Powrót

Stan środków walutowych w grudniu 2016 r.

Stan środków walutowych w grudniu 2016 r.

Stan środków walutowych w grudniu 2016 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w grudniu 2016 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 676,8 mln EUR (3.042,6 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 101,5 mln EUR (456,1 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec grudnia 2016 r. wyniósł łącznie 6.219,1 mln EUR (27.445,7 mln PLN).

«Powrót