«Powrót

Stan środków walutowych w grudniu 2017 r.

Stan środków walutowych w grudniu 2017 r.

Stan środków walutowych w grudniu 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w grudniu 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 465,3 mln EUR (1 955,6 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 54,2 mln EUR (228,1 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec grudnia 2017 r. wyniósł łącznie 3.798,2 mln EUR (15.841,9 mln PLN).

«Powrót