«Powrót

Stan środków walutowych w kwietniu 2016 r.

Stan środków walutowych w kwietniu 2016 r.

Stan środków walutowych w kwietniu 2016 r.

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w kwietniu 2016 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 19,2 mln EUR (82,5 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 279,8 mln EUR (1.199,1 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec kwietnia 2016 r. wyniósł łącznie 6.479,3 mln EUR (28.559,5 mln PLN).

«Powrót