«Powrót

Stan środków walutowych w kwietniu 2017 r.

Stan środków walutowych w kwietniu 2017 r.

Stan środków walutowych w kwietniu 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w kwietniu 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 252,9 mln EUR (1.072,4 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 320,2 mln EUR (1.358,4 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec kwietnia 2017 r. wyniósł łącznie 7.508,8 mln EUR (31.664,8 mln PLN).

«Powrót