«Powrót

Stan środków walutowych w listopadzie 2015r.

Stan środków walutowych w listopadzie 2015r.

Stan środków walutowych w listopadzie 2015r.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że:

W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w listopadzie 2015 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 744,0 mln EUR (3.302,0 mln PLN),
     
  • odsetki – równowartość 84,9 mln EUR (361,1 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec listopada 2015 r. wyniósł łącznie 7.820,4 mln EUR (33.345,2 mln PLN).

«Powrót