«Powrót

Stan środków walutowych w listopadzie 2016 r.

Stan środków walutowych w listopadzie 2016 r.

Stan środków walutowych w listopadzie 2016 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

  1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w listopadzie 2016 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:
  • kapitał – równowartość 315,8 mln EUR (1.386,2 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 55,2 mln EUR (241,8 mln PLN).
  1. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec listopada 2016 r. wyniósł łącznie 4.508,8 mln EUR (20.011,8 mln PLN).
«Powrót