«Powrót

Stan środków walutowych w lutym 2016 r.

Stan środków walutowych w lutym 2016 r.

Stan środków walutowych w lutym 2016 r.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w lutym 2016 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 2.589,5 mln EUR (11.515,2 mln PLN),
     
  • odsetki – równowartość 183,2 mln EUR (811,3 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec lutego 2016 r. wyniósł łącznie 4.141,5 mln EUR (18.052,5 mln PLN).

«Powrót