«Powrót

Stan środków walutowych w maju 2016 r.

Stan środków walutowych w maju 2016 r.

Stan środków walutowych w maju 2016 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w maju 2016 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 100,7 mln EUR (444,0 mln PLN),
     
  • odsetki – równowartość 101,8 mln EUR (449,1 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec maja 2016 r. wyniósł łącznie 7.005,9 mln EUR (30.699,9 mln PLN).

«Powrót