«Powrót

Stan środków walutowych w maju 2017 r.

Stan środków walutowych w maju 2017 r.

Stan środków walutowych w maju 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w maju 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 291,4 mln EUR (1.221,1 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 97,2 mln EUR (409,4 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec maja 2017 r. wyniósł łącznie 7.809,0 mln EUR (32.592,6 mln PLN).

«Powrót