«Powrót

Stan środków walutowych w marcu 2016 r.

Stan środków walutowych w marcu 2016 r.

Stan środków walutowych w marcu 2016 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w marcu 2016 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 588,0 mln EUR (2.508,1 mln PLN),
     
  • odsetki – równowartość 285,1 mln EUR (1.217,7 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec marca 2016 r. wyniósł łącznie 3.883,5 mln EUR (16.576,2 mln PLN).
 

«Powrót