«Powrót

Stan środków walutowych w marcu 2017 r.

Stan środków walutowych w marcu 2017 r.

Stan środków walutowych w marcu 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w marcu 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał - równowartość 2.069,1 mln EUR (8.823,6 mln PLN),
  • odsetki - równowartość 298,1 mln EUR (1.275,0 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec marca 2017 r. wyniósł łącznie 7.607,7 mln EUR (32.102,8 mln PLN).

«Powrót