«Powrót

Stan środków walutowych w październiku 2016 r.

Stan środków walutowych w październiku 2016 r.

Stan środków walutowych w październiku 2016 r.

Ministerstwo Finansów informuje, w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w październiku 2016 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 18,0 mln EUR (77,6 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 148,3 mln EUR (638,5 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec października 2016 r. wyniósł łącznie 7.395,5 mln EUR (31.998,3 mln PLN).

«Powrót