«Powrót

Stan środków walutowych w październiku 2017 r.

Stan środków walutowych w październiku 2017 r.

Stan środków walutowych w październiku 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w październiku 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 17,9 mln EUR (76,4 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 168,3 mln EUR (717,6 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec października 2017 r. wyniósł łącznie 6.824,0 mln EUR (29.000,8 mln PLN).

«Powrót