«Powrót

Stan środków walutowych w sierpniu 2016 r.

Stan środków walutowych w sierpniu 2016 r.

Stan środków walutowych w sierpniu 2016 r.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w sierpniu 2016 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 12,9 mln EUR (55,5 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 11,2 mln EUR (48,0 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec sierpnia 2016 r. wyniósł łącznie 8.184,8 mln EUR (35.649,1 mln PLN).

«Powrót