«Powrót

Stan środków walutowych w sierpniu 2017 r.

Stan środków walutowych w sierpniu 2017 r.

Stan środków walutowych w sierpniu 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w sierpniu 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 12,9 mln EUR (55,0 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 23,0 mln EUR (98,2 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec sierpnia 2017 r. wyniósł łącznie 9.493,6 mln EUR (40.459,7 mln PLN).
 

«Powrót