«Powrót

Stan środków walutowych w styczniu 2017 r.

Stan środków walutowych w styczniu 2017 r.

Stan środków walutowych w styczniu 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w styczniu 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 66,7 mln EUR (292,2 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 582,8 mln EUR (2.548,7 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec stycznia 2017 r. wyniósł łącznie 7.727,5 mln EUR (33.466,2 mln PLN).

«Powrót