«Powrót

Stan środków walutowych we wrześniu 2016 r.

Stan środków walutowych we wrześniu 2016 r.

Stan środków walutowych we wrześniu 2016 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa we wrześniu 2016 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 89,6 mln EUR (387,3 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 139,5 mln EUR (601,9 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec września 2016 r. wyniósł łącznie 8.337,0 mln EUR (35.949,1 mln PLN).

«Powrót