«Powrót

Stanowisko KSR ws. ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych

Stanowisko KSR ws. ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych

Stanowisko KSR ws. ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. poz. 127 i z tym dniem weszło ono w życie.

Po raz pierwszy będzie miało zastosowanie do transakcji rozpoczynających się od 1 stycznia 2017 r.

Tekst stanowiska jest również dostępny w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości.

«Powrót