«Powrót

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w 2013 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w 2013 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w 2013 r.

W okresie styczeń-grudzień 2013 r. oszacowano:

dochody budżetu państwa na kwotę

 279.151,2 mln zł,

wydatki budżetu państwa na kwotę

 321.342,9 mln zł,

deficyt budżetu państwa na kwotę

 42.191,7 mln zł.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Działalność / Finanse publiczne / Budżet państwa / Wykonanie budżetu państwa / Szacunkowe wykonanie budżetu (link otwiera nowe okno)

«Powrót