«Powrót

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w listopadzie 2015 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w listopadzie 2015 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w listopadzie 2015 r.

W okresie styczeń - listopad 2015 r. oszacowano:

  • dochody budżetu państwa na kwotę 263.764,4 mln zł,
  • wydatki budżetu państwa na kwotę 299.892,9 mln zł,
  • deficyt budżetu państwa na kwotę 36.128,5 mln zł.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.

«Powrót