«Powrót

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w lutym 2016 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w lutym 2016 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w lutym 2016 r.

W okresie styczeń - luty 2016 r. oszacowano:

  • dochody budżetu państwa na kwotę  56.164,6 mln zł,
  • wydatki budżetu państwa na kwotę   59.263,1 mln zł,
  • deficyt budżetu państwa na kwotę    3.098,5 mln zł.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.

«Powrót