«Powrót

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w maju 2016

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w maju 2016

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w maju 2016

 1. Wykonanie budżetu państwa po maju 2016 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r. (wg. szacunkowych danych) wyniosło:

   

    mld zł %

  dochody

  129,1

  41,1

  wydatki

  142,6 38,7

  deficyt

  13,5 24,6

   

  Deficyt budżetu państwa po maju 2016 r. wyniósł 13,5 mld zł tj. 24,6% wartości planowanej w ustawie budżetowej. Jednocześnie był on niższy o 6,1 mld zł w stosunku do wykonania po maju 2015 r. (19,6 mld zł).
   

 2. Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-maj 2016 r.

  Wg. wstępnych szacunkowych danych w okresie I-V br. dochody budżetu państwa były wyższe o 11,0% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,2 % r/r.

  Wzrost dochodów w stosunku do okresu I-V 2015 r. odnotowano we wszystkich rodzajach podatków:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 6,7% r/r. (tj. ok. 3,3 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,4% r/r. (tj. ok. 1,6 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 8,7% r/r (tj. ok. 1,5 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 1,0% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres III-V wyniosły 1,1 mld zł,

  W maju br. odnotowano dynamikę wpływów z podatku VAT na poziomie ok. 16,6% r/r.

  W kwietniu br. realna sprzedaż detaliczna wyraźnie wzrosła niwelując tym samym spadki odnotowane w dwóch poprzednich miesiącach. Wolumen sprzedaży detalicznej był o 5,5% wyższy niż przed rokiem (według danych wyrównanych sezonowo o 5,7%), natomiast jej wartość o 3,2%. Bardzo dobre dane za kwiecień spowodowały ponowne odwrócenie trendu sprzedaży detalicznej (powrót do trendu wzrostowego).

  W okresie I-V  br. dochody niepodatkowe były wyższe o 48,1% r/r (tj. o 5,4 mld zł). Wysoka dynamika z tytułu dochodów niepodatkowych w tym okresie wynika z wpłatyw lutym br. na rachunek budżetu państwa 7,1 mld zł z tytułu rozstrzygniętej aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu 800MHz i 2,6 GHz.
   

 3. Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-maj 2016 r.

  Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie I-V 2016 r. wg. wstępnych szacunkowych danych wyniosło 142,6 mld zł tj. 38,7% planu. W analogicznym okresie 2015 roku przekazano mniej o 6,7 mld zł środków na wydatki (135,9 mld zł).

  Najwięcej środków przekazano na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wydatki w ramach budżetów wojewodów oraz na obsługę długu skarbu państwa. Odnotowano różnice w wykonaniu poszczególnych części, m.in. wyższe wykonanie w ramach części 85 - Budżety wojewodów (o 3,8 mld zł), 73 - ZUS (o 1,7 mld), 79 – Obsługa Długu Skarbu Państwa (o 1,2 mld zł w stosunku do części 78 i 79 łącznie), 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (o 0,8 mld zł), przy niższym wykonaniu w ramach części 84 – Środki własne Unii Europejskiej (o 2,1 mld zł).

  Wyższe wydatki w budżetach wojewodów związane są głównie z rozpoczęciem w kwietniu br. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus. Ponadto w ramach ZUS przekazano m.in. środki na wypłatę jednorazowych dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych do tych dodatków. Natomiast koszty związane z obsługą długu skarbu państwa są zgodne z harmonogramem płatności oraz rozkładem płatności w ciągu roku.

  Niższe wykonanie w ramach części 84  Środki własne Unii Europejskiej (dotyczące płatności polskiej składki członkowskiej do UE) związane jest przede wszystkim z mniejszym zapotrzebowaniem Komisji Europejskiej na wydatki realizowane ze środków zgromadzonych w budżecie UE ze składek państw członkowskich. W rezultacie do końca maja 2015 r. Komisja pobrała od państw członkowskich siedmiokrotność miesięcznej raty, podczas gdy do maja 2016 r. jedynie 5,6 miesięcznej raty.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.

«Powrót