«Powrót

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń-luty 2014 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń-luty 2014 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń-luty 2014 r.

W okresie styczeń - luty 2014 r. oszacowano:

dochody budżetu państwa na kwotę

 48.701,9 mln zł,

wydatki budżetu państwa na kwotę

 60.436,6 mln zł,

deficyt budżetu państwa na kwotę

 11.734,7 mln zł.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Działalność / Finanse publiczne / Budżet państwa / Wykonanie budżetu państwa / Szacunkowe wykonanie budżetu (link otwiera nowe okno)

«Powrót