«Powrót

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-czerwiec 2013 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-czerwiec 2013 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-czerwiec 2013 r.

W okresie styczeń-czerwiec 2013 r. oszacowano:

dochody budżetu państwa na kwotę
133.624,9 mln zł,

wydatki budżetu państwa na kwotę
159.605,0 mln zł,

deficyt budżetu państwa na kwotę
25.980,1 mln zł.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Działalność / Finanse publiczne / Budżet państwa / Wykonanie budżetu państwa / Szacunkowe wykonanie budżetu
 

«Powrót