«Powrót

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-czerwiec 2014 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-czerwiec 2014 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-czerwiec 2014 r.

W okresie styczeń - czerwiec 2014 r. oszacowano:
dochody budżetu państwa na kwotę
136.258,2 mln zł,

wydatki budżetu państwa na kwotę
161.619,5 mln zł,

deficyt budżetu państwa na kwotę
25.361,3 mln zł.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Działalność / Finanse publiczne / Budżet państwa / Wykonanie budżetu państwa / Szacunkowe wykonanie budżetu.
 

«Powrót