«Powrót

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-kwiecień 2013 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-kwiecień 2013 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-kwiecień 2013 r.

W okresie styczeń-kwiecień 2013 r. oszacowano:

dochody budżetu państwa na kwotę
86.862,5 mln zł,

wydatki budżetu państwa na kwotę
118.608,9 mln zł,

deficyt budżetu państwa na kwotę
31.746,4 mln zł.


Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Działalność / Finanse publiczne / Budżet państwa / Wykonanie budżetu państwa / Szacunkowe wykonanie budżetu

«Powrót