«Powrót

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-kwiecień 2014 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-kwiecień 2014 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-kwiecień 2014 r.

W okresie styczeń - kwiecień 2014 r. oszacowano:

dochody budżetu państwa na kwotę
95.574,0 mln zł,

wydatki budżetu państwa na kwotę
116.879,6 mln zł,

deficyt budżetu państwa na kwotę
21.305,6 mln zł.

 

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Działalność / Finanse publiczne / Budżet państwa / Wykonanie budżetu państwa / Szacunkowe wykonanie budżetu (link otwiera nowe okno)

«Powrót