«Powrót

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-listopad 2013 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-listopad 2013 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-listopad 2013 r.

W okresie styczeń-listopad 2013 r. oszacowano:

dochody budżetu państwa na kwotę
255.836,8 mln zł,

wydatki budżetu państwa na kwotę
294.378,1 mln zł,

deficyt budżetu państwa na kwotę
38.541,3 mln zł.
 

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Działalność / Finanse publiczne / Budżet państwa / Wykonanie budżetu państwa / Szacunkowe wykonanie budżetu (link otwiera nowe okno)

«Powrót