«Powrót

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-marzec 2013 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-marzec 2013 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-marzec 2013 r.

W okresie styczeń-marzec 2013 r. oszacowano:

dochody budżetu państwa na kwotę

61.366,4 mln zł,

wydatki budżetu państwa na kwotę

85.772,1 mln zł,

deficyt budżetu państwa na kwotę

24.405,7 mln zł.
 

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Działalność / Finanse publiczne / Budżet państwa / Wykonanie budżetu państwa / Szacunkowe wykonanie budżetu

«Powrót